Sigurnosna vrata Tandem Home

Sigurnosna vrata Tandem Home su izrađena od kutijastih profila 50x30mm sa zubom (ZP 1321). Po vertikali su postavljeni L profili 50 x 15 x 2mm sa spoljne strane, je zavarena čelična ploča debljine 2mm. Obložena su medijapanom debljine 6mm, farbanim u neki od tonova po RAL karti ili furniranim i bajcovanim po želji kupca. Opremljena su nekim od modela najboljih svetskih proizvođača sigurnosne opreme CISA ili Mottura. Osnovni model brave podrazumeva bravu sa kasa ključem koja zaključava u tri pravca (gore,dole i sa strane vrata) , a postoji i mogućnost ugradnje dodatnog cilindra sa kodiranim ključem koji ima funkciju dodatne brave.

U slučaju da su vrata izložena atmosferskim uticajima, medijapan se oblaže specijalnom PVC folijom, otpornom na vlagu i UV zrake. Konstrukcija krila, u tom slučaju, se razlikuje od standardne. Takvo krilo mora da ima odgovarajuće termo prekide koji onemogućavaju kondenzovanje sa unutrašnje strane.

sigurnosna-vrata-tandem-home-01
sigurnosna-vrata-tandem-home-01

sigurnosna-vrata-tandem-home-02
sigurnosna-vrata-tandem-home-02

sigurnosna-vrata-tandem-home-03
sigurnosna-vrata-tandem-home-03

sigurnosna-vrata-tandem-home-04
sigurnosna-vrata-tandem-home-04

sigurnosna-vrata-tandem-home-05
sigurnosna-vrata-tandem-home-05

sigurnosna-vrata-tandem-home-06
sigurnosna-vrata-tandem-home-06

sigurnosna-vrata-tandem-home-07
sigurnosna-vrata-tandem-home-07

sigurnosna-vrata-tandem-home-08
sigurnosna-vrata-tandem-home-08

sigurnosna-vrata-tandem-home-09
sigurnosna-vrata-tandem-home-09

sigurnosna-vrata-tandem-home-10
sigurnosna-vrata-tandem-home-10

sigurnosna-vrata-tandem-home-11
sigurnosna-vrata-tandem-home-11

sigurnosna-vrata-tandem-home-12
sigurnosna-vrata-tandem-home-12

sigurnosna-vrata-tandem-home-13
sigurnosna-vrata-tandem-home-13

sigurnosna-vrata-tandem-home-14
sigurnosna-vrata-tandem-home-14

sigurnosna-vrata-tandem-home-15
sigurnosna-vrata-tandem-home-15

sigurnosna-vrata-tandem-home-16
sigurnosna-vrata-tandem-home-16

sigurnosna-vrata-tandem-home-17
sigurnosna-vrata-tandem-home-17

sigurnosna-vrata-tandem-home-18
sigurnosna-vrata-tandem-home-18